SO MW

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
WYBRANY NA XII. WALNYM ZJEŹDZIE 18 KWIETNIA 2015 ROKU  • Kol. Maciej WĘGLEWSKI – prezes


  • kol. Mirosław ONISZCZUK - wiceprezes
  • kol. Wojciech AUGULEWICZ- sekretarz
  • kol. Włodzimierz MIELOCH – skarbnik
  • kol. Jan DZIECIUCH - członek
  • kol. Bogdan GIERSZEWSKI - członek
  • kol. Józef ROGALSKI - członek
  • kol. Stanisław TEICHERT - członek
  • kol. Wiesław TOPOLSKI - członek

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.