SO MW

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
STOWARZYSZENIA OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ RP
WYBRANA NA XII. WALNYM ZJEŹDZIE 18 KWIETNIA 2015 ROKU  • kol. Witold ŚCIANA – przewodniczący

  • kol. Bronisław TRZPIS – sekretarz
  • kol. Janusz GORBATOWSKI – członek
  • kol. Marek CZAJKOWSKI - członek
  • kol. Dariusz KLOSKOWSKI - członek
Witold ŚCIANA – przewodniczący Bronisław TRZPIS – sekretarz Marek CZAJKOWSKI – członek Janusz GORBATOWSKI – członek Dariusz KLOSKOWSKI – członek

Uwagi na temat strony kieruj do Webmastera.
© 2012 SO Marynarka Wojenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.